Một hai ba

Một người đến
một câu chuyện được sinh ra


Một nơi – xin dành để lưu lại những màu sắc thường ngày, thân thuộc và tươi đẹp. Ở đây đó, chung quanh mình.

Bao giờ

Bao giờ emBao giờ trở lạiBên dòng sông trôi chảy từng ngàyÁnh chiều rung, ngã bóng nhạt phaiRồi mai buổi sớm, nắng lại thơm vàng trước cửa Bao giờ emBao giờ trở lại 🌞

Gần giữa

Hồng thơm một trái chính câymấy khi mình lại có ngày ngồi chung thiệt, hơn, xấu, đẹp mông lunggió sương ân nghĩa lạy cùng nắm tay chiêm baomột giấc thiệt dài … 🍂

%d bloggers like this: