Một hai ba

Một người đến
một câu chuyện được sinh ra


Một nơi – xin dành để lưu lại những màu sắc thường ngày, thân thuộc và tươi đẹp. Ở đây đó, chung quanh mình.

Gần giữa

Hồng thơm một trái chính câymấy khi mình lại có ngày ngồi chung thiệt, hơn, xấu, đẹp mông lunggió sương ân nghĩa lạy cùng nắm tay chiêm baomột giấc thiệt dài … 🍂

Mùa Tháng Sáu

Đôi cánh cửa trên cao lâu rồi chưa khépNắng, gió, chút bụi cứ thế tới luiBuổi hôm có con chim nhỏ lạc đường bay vào đậu trên cái sào treo Ríu rít… Nắng, gió, chút bụi cứ thế tới lui hai mùa.

%d bloggers like this: