Mùa Tháng Sáu

Đôi cánh cửa trên cao lâu rồi chưa khép
Nắng, gió, chút bụi cứ thế tới lui
Buổi hôm có con chim nhỏ lạc đường bay vào đậu trên cái sào treo

Ríu rít…

Nắng, gió, chút bụi cứ thế tới lui hai mùa.

🌞

Published by Nguyen Thanh Nhan

Remain silent, listen, smile. 🌼 Thank you for visiting and have a nice day!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: